آموزش کامل اکسل به زبان فارسی

این مجموعه برای یادگیری آموزش مقدماتی تا حرفه ای اکسل بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ورد است.

 آموزش کامل اکسل ۲۰۱۶

آشنايي با  تابع SUBTOTAL در اكسل

تابع subtotal براي انجام كارهايي از قبيل جمع كردن، محاسبه ميانگين، محاسبه ماكزيمم و مينيمم و … روي يك محدوده كاربرد دارد.

اين تابع با توجه به نوع پارامتري كه براي آن تعيين ميكنيم مي تواند عمليات مختلفي را روي محدوده مورد نظر انجام دهد.

شكل كلي تابع SUBTOTAL

=SUBTOTAL( محدوده مورد نظر, شماره تابع)

شماره تابع

شماره هاي تابع از 1 تا 11 و از 101 تا 111 هستند. هر كدام از اين شماره ها به صورت يك تابع مجزا عمل مي كنند. در واقع هر دو دسته اين توابع يكسان هستند در شماره هاي 1 تا 11 اگر سلول يا سلول هايي پنهان شده باشند در محاسبات شركت داده مي شوند (يعني نتيجه آنها توسط فرمول محاسبه ميگردد) و اگر از شماره هاي 101 تا 111 استفاده شود نتيجه سلول هاي پنهان در محاسبات منظور نمي شوند.


تابع شماره عملكرد
AVERAGE 1 محاسبه ميانگين سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
COUNT 2 محاسبه تعداد داده هاي عددي سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
COUNTA 3 محاسبه تعداد داده هاي عددي و غير عددي سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
MAX 4 محاسبه ماكزيمم عددي سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
MIN 5 محاسبه مينيمم عددي سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
PRODUCT 6 محاسبه حاصلضرب عددي سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
STDEV.S 7 محاسبه انحراف معيار نمونه سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
STDEV.P 8 محاسبه انحراف معيار جامعه سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
SUM 9 محاسبه جمع سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
VAR.S 10 محاسبه واريانس نمونه سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار
VAR.P 11 محاسبه واريانس جامعه سلول هاي مورد نظر شامل سلول هاي پنهان و آشكار

 

تابع شماره عملكرد
AVERAGE 101 محاسبه ميانگين سلول هاي مورد نظر . سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
COUNT 102 محاسبه تعداد داده هاي عددي سلول هاي مورد نظر . سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
COUNTA 103 محاسبه تعداد داده هاي عددي و غير عددي سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
MAX 104 محاسبه ماكزيمم عددي سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
MIN 105 محاسبه مينيمم عددي سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
PRODUCT 106 محاسبه حاصلضرب عددي سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
STDEV.S 107 محاسبه انحراف معيار نمونه سلول هاي مورد نظر. سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
STDEV.P 108 محاسبه انحراف معيار جامعه سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
SUM 109 محاسبه جمع سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
VAR.S 110 محاسبه واريانس نمونه سلول هاي مورد نظر. سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند
VAR.P 111 محاسبه واريانس جامعه سلول هاي مورد نظر.  سلول هاي پنهان شده محاسبه نمي شوند

 

محدوده مورد نظر: سلول هايي كه بايد عملياتي را روي آنها انجام دهيم.

تذكر: هردو نوع تابع روي سلول هاي فيلتر شده يكسان عمل مي كنند. در اين حالت مقدار سلول هايي كه فيلتر شده اند در محاسبات منظور نمي شوند.

در حالتي كه هيچ داده اي پنهان نباشد نتيجه هر دو تابع يكسان است

در حالتي كه قسمتي از داده ها فيلتر شده باشند نتيجه هر دو تابع يكسان و فقط شامل داده هاي فيلتر نشده نخواهد بود

درحالتي كه بعضي از سلول ها پنهان شده باشند نتيجه دو تابع متفاوت هستند. آموزش اكسل توابعي كه شماره آنها از 1 تا 11 است بدون توجه به پنهان يا آشكار بودن روي كل محدوده اعمال مي شوند و توابعي كه شماره آنها از 101 تا 111 هستند فقط روي محدوده سلول هايي كه پنهان نيستند عمل مي كنند.

براي درك تابع به مثال هاي زير توجه نماييد.

 

 


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اكسل | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :