آشنايي با انواع خطاها در اكسل

اكسل ، آموزش رايگان اكسل ، كتاب آموزش اكسل ، آموزش اكسل پيشرفته ، آموزش نرم افزار اكسل ، اكسل ۲۰۱۶ ، آموزش جديد اكسل

آشنايي با انواع خطاها در اكسل

۱,۳۵۸ بازديد

آشنايي با انواع خطاها در اكسل

بسيار پيش مي آيد كه اجراي فرمول ها در اكسل با خطا مواجه ميشود، در اين موارد مقدار سلول به جاي حاصل فرمول برابر با خطا قرار داده ميشود. خطاها در اكسل انواع مختلفي دارند، در اكسل با توجه به نوع خطا ميتوان علت آن را متوجه شد و به اين ترتيب براي رفع خطاها در اكسل اقدام نمود.

در اين مقاله قصد داريم در مورد انواع خطاها در اكسل، منشا بروز آنها و روش رفع آنها صحبت كنيم.

انواع خطاها در اكسل

گام اول در رفع خطاها در اكسل شناخت انواع آنها و علت بروز خطاها ميباشد، نمودار زير انواع خطاها در اكسل را ترسيم ميكند، در ادامه هريك از خطاها مورد بررسي قرار ميگيرد.

در شناسايي عامل خطاها در اكسل هميشه اين احتمال را در نظر بگيريد كه ممكن است فايل اكسل مورد استفاده داراي ماكرويي (كد نويسي ويژوال بيسيك در اكسل) باشد كه خطاي مورد نظر را در سلول مورد بررسي قرار داده باشد.

انواع خطاها در اكسل

خطاي !Ref# در اكسل

اين خطا هنگاهي رخ ميدهد كه ارجاع به سلول اشتباه باشد. مثلاً ممكن است در فرمول نويسي در اكسل آدرس سلولي داده شود كه وجود ندارد يا در جريان كپي فرمول ها از جايي به جاي ديگر از بين رفته باشد، و يا ممكن است به صورت اشتباهي سلول هاي استفاده شده توسط فرمول ها پاك شوند.

در اين حالت آدرس سلول پيدا نشده به صورت !Ref# در ميايد كه كاربر بايد نسبت به اطلاح آن اقدام نمايد.

خطاي ?Name# در اكسل

خطاي ?Name# در اكسل هنگامي رخ ميدهد كه اكسل نتواند Text به كار رفته در فرمول را تشخيص دهد، با روش نامگذاري محدوده ها در اكسل قبلاً آشنا شديم، در فرمول نويسي ها در اكسل ميتوان به جاي نام متعارف سلول ها از نام دلخواه براي اشاره به هر سلول استفاده نمود، در اينصورت اگر اكسل نتواند نام بكار رفته در فرمول را شناسايي كند اين خطا اتفاق مي افتد.

ممكن است Text استفاده شده در فرمول يك رشته متني (Text String) باشد، كه در اين صورت حتماً بايد درون علامت كوتيشن (Double Quotation) قرار گيرد.

در موارد زير هم اكسل با خطاي ?Name# مواجه ميشود:

  • ممكن است كاربر در درج نام اختصاص داده شده به سلول خطاي تايپي داشته باشد.
  • ممكن است در ارجاع به آدرس سلولي در شيت ديگر، نام شيت مرجع درون كوتيشن (Single Quotation) قرار نگرفته باشد.
  • ممكن است كاربر نام تابعي را اشتباه نوشته باشد.
  • ممكن است از تابعي استفاده شده باشد كه در آن فايل اكسل تعريف نشده باشد (هنگام استفاده از توابع تعريف شده توسط كاربر (User-Defined Functions – UDF) به اين نكته توجه نماييد.)

خطاي !Value#  در اكسل

خطاي !Value#  در اكسل در موارد زير اتفاق ميافتد:

  • در فرمول نويسي در اكسل از سلولي استفاده شده كه محتواي آن عدد نيست و بر روي آن عمليات رياضي انجام شده
  • يكي از توابع رياضي استفاده شده در فرمول نويسي داراري آرگوماني غير عددي ميباشد.

دقت كنيد، اينكه محتواي سلول عدد باشد براي عدد بودن آن سلول كافي نيست بلكه نوع سلول مورد نظر نبايد نوع غير عددي باشد، در اكسل شما ميتوانيد يك سلول حاوي عدد را از نوع سلول متني تعريف كنيد.

خطاي !Null# در اكسل

با اين خطا در مقاله ي نامگذاري محدود هاي در اكسل آشنا شديم، خطاي !Null# در اكسل هنگامي اتفاق ميافتد كه سطر و ستون انتخاب شده داراي تقاطع نباشند.

خطاي !۰/Div # در اكسل

خطاي !۰/Div # در اكسل هنگاهي اتفاق ميافتد كه يك عدد يا سلول محتوي عدد، بر عدد صفر و يا يك سلول خالي تقسيم شود.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.